Sloboda ili tamnica
Sloboda ili tamnica
A budućnost? Još jedna nepoznanica, još jedna klopka.
Heroina
Heroina

Ovo nije priča ni o životu, ni o smrti. A i život je. I smrt. Ovo je jedna od priča koje je najteže ispričati.  A mora da bude ispričana. Reči mi nedostaju, beže, vitlaju kao ove pahulje, čiste i savršene do pada na sleđenu zemlju. Priča koja mora biti ispričana…

Kao dlanom o dlan
Kao dlanom o dlan

I kao kad lupiš dlanom o dlan još jedna godina se sprema za odlaganje.

Sprema se za počinak transformišući se u uspomene.